İsmail Kara Kimdir?

Çağdaş Türk Düşüncesi ve Çağdaş İslâm Düşüncesi araştırmacısı ve düşünce tarihçisidir.

İsmail Kara Kimdir?

İsmail Kara Kimdir?

Çağdaş Türk Düşüncesi ve Çağdaş İslâm Düşüncesi araştırmacısı ve düşünce tarihçisidir. 2 Şubat 1955 yılında Güneyce/Rize’de dünyaya geldi. Güneyce İlkokulu’ndan 1965 yılında mezun oldu. Rize İmam Hatip Okulu’nda başladığı ortaokul ve lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan mezun olarak 1973 tarihinde tamamladı. Aynı sene bütünleme sınavlarında fark derslerini okutarak Rize Lisesi’ni tamamladı. Yüksek tahsilini İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü 1977 yılında ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü 1986 senesinde tamamladı. Oldukça etkin bir kişi olan İsmail Kara Kimdir?

Uzun bir süre boyunca Dergâh Yayınları’nda editörlük ve yayın yöneticiliği görevini üstlendi. Hareket ve Dergâh dergileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (8 C.) ve yalnızca ilk cildi yayınlanmış olan İslâmi Bilgiler Ansiklopedisi’nin yayın kadrosu arasında bulundu.  Bu arada Özel Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’nda Din Dersi öğretmenliği 1980 ve 1995 yılları arasında yaptı.

“Hüseyin Kâzım Kadri ve Türkçülüğün Esasları” ismindeki teziyle siyaset bilimi dalında yüksek lisansını 1987’de bitirdi ve ardından “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914” başlığındaki teziyle 1993 yılında siyaset bilimi doktoru olmayı başardı. 2000’de doçent, 2006’da İslâm Felsefesi profesörü oldu. 1995 senesinden itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2015 yılında emekli oldu. Ekim 2017-Haziran 2020 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği gerçekleştirdi.

“İslâm Ekonomisi (Mannan) Üzerine” başlığındaki ilk yazısı Hareket dergisinde 1974 senesinde yayınlandı. Yazılarını Dergâh, Hareket, İslâm Araştırmaları Dergisi, Tarih ve Toplum, İlim ve Sanat, Divan, Toplum ve Bilim, İslâmî Araştırmalar, İslâmiyat, Kutadgubilig, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türklük Araştırmaları, Derin Tarih adlarındaki çeşitli dergilerde yayımladı, makaleleri arasından büyük bir çoğunluk İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine tercüme edilerek neşredildi; İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Cumhuriyet Devri Türkiye Ansiklopedisi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı; İstanbul Araştırmaları Dergisi (7 sayı) ve Rize Defteri’nin (3 sayı) yayın yöneticiliği görevini üstlendi; Zaman (1992) ve Yeni Şafak (1995-1997) gazeteleri içerisinde köşe yazarlığı görevini de yaptı.

Alanında çok büyük bir yeri tutan Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi isimli eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1986 senesi İnceleme Ödülünü, İslâmcıların Siyasî Görüşleri isimli eseriyle 1994 senesinde Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü ile 1995 senesinde de Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası Ödülünü, Bir Felsefe Dili Kurmak başlığındaki kitabıyla 2001 senesi Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülünü almaya hak kazandı.

TÜBA asil üyesidir.

ESERLERİ:

Araştırma-İnceleme Türü:

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler (3 C.: 1, 1986; 2, 1987, 3, 1994),

İslâmcıların Siyasi Görüşleri 1-Hilafet ve Meşrutiyet (1994),

Bir Felsefe Dili Kurmak-Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi (2001),

Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası (2001),

 İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (6 C. 2002-2014),

Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003),

 İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi-Rize Hadisesi Hac Hatıraları (2004),

Gümüşhanevî Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güneyce Rize’deki Tekkesi (2004),

Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle-Sıbyan Mektepleri (Ali Birinci ile, 2005),

Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi (2006),

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm (2 C. 1, 2008; 2, 2016),

Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca (2009), İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (2011),

Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası (2013),

Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek: Mahya (2016),

 Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak-Çağdaş Türk Düşüncesinde Din Siyaset Tarih Medeniyet (2017),

Akif İçin Bir Muhlis-i Sadık Hüseyin Kâzım Kadri, (2017),

İsyan Ahlâkı Peşinde: Nurettin Topçu Albümü (2018),

İslâmcıların Siyasi Görüşleri 2-Hürriyet Müsavat Uhuvvet (2019),

Ahmet Hamdi Akseki-Hayatı Eserleri Mücadelesi (Rabia K. Gündoğdu ile, 2 C., 2019).

Deneme Türü:

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (1998),

Amel Defteri (1998),

Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998),

Aramakla Bulunmaz (2006),

Zafer Değil Sefer (2018),

Hatırat-Portre Türü:

Kutuz Hoca’nın Hatıraları-Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası (2000),

Sözü Dilde Hayali Gözde-Portreler 1 (2005),

Dağ Ne Kadar Yüce Olsa-Portreler 2 (2020).

Yayına Hazırlama Türü:

Anonim, Mızraklı İlmihal (1989),

 Hüseyin Kâzım Kadri, Ziya Gökalp’ın Tenkidi (1989),

Hüseyin Kâzım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım (1991),

Mehmet Ali Ayni, Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim (1992),

Süheyl Ünver, İstanbul Risâleleri (5 C. 1995-1996),

A. Süheyl Ünver’in İstanbul’u (suluboya ve karakalem resimler, Salih Pulcu ile, 1996),

Süheyl Ünver, Fatih’in Defteri (Salih Pulcu ile, 1996),

Selim Nüzhet Gerçek, İstanbul’dan Ben de Geçtim (Ali Birinci ile, 1997),

Nurettin Topçu Külliyatı (21 kitap, Ezel Erverdi ile, 1997-2005),

Saz ü Söz Arasında-Cinuçen Tanrıkorur’un Hatıraları (2003),

Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1 (Nergiz Yılmaz Aydoğdu ile, 2005),

Âsaf Hâlet Çelebi’nin Defter-i Meşâhir’i (E. Nedret İşli ve Yusuf Çağlar ile, 2006),

Ezel Erverdi Kitabı-Bir Yayın Dünyası Bir Fikir Mücadelesi (2006),

Hüseyin Vassaf, Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemal-Kemâlü’l-Kemal (Fatih Şeker ile, 2009),

Nurettin Topçu (2009),

Bir Devir Bir İnsan İbnülemin Mahmud Kemâl’in Hutût-ı Meşâhir Defteri (Şemsettin Şeker ile, 2010),

Sessiz Yaşadım-Matbuatta Mehmet Âkif 1936-1940 (Fulya İbanoğlu ile, 2011),

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi (Asım Öz ile, 2013),

Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil-Mehmet Âkif Albümü (Fulya İbanoğlu ile, 2013),

Nurettin Topçu, İsyan Ahlâkı-Notlu Nurettin Topçu Tercümesi ve Eski Harfli Orijinali (2015),

Ahmet Salahaddin Bey, Kâbe Yollarında-Surre Alayı Hatıraları (Yusuf Çağlar ile, 2015),

Babanzâde Ahmet Naim-Hayatı Eserleri Fikirleri (M. Cüneyt Kaya ile, 2018).

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER