Mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de…

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) AR-GE Komisyon Başkanı Ayberk Kırçın, madencilik sektörünü değerlendirdi.

Mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de…

Mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de…

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) AR-GE Komisyon Başkanı Ayberk Kırçın, madencilik sektörünü değerlendirdi.

Başkan Kırçın, dünyanın en gelişmiş sanayi kollarından birinin madencilik sektörü olduğunu söyledi. Dış ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’deki madencilik sektörünün yeteri kadar gelişmediğini savundu. Ülkelerin kalkınması ve güçlü ekonomiye sahip olabilmeleri için en önemli etkenlerden birinin ülkede var olan doğal kaynakların değerlendirilmesi olduğunu söyledi. Dünyada gelişen ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla'da madenciliğin payı; ABD'de yüzde 4.5, Almanya'da yüzde 4, Kanada'da yüzde 7.6, Avustralya'da yüzde 8.7, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (BDT) yüzde 14, Çin'de yüzde 15, Türkiye'de ise hammadde olarak yüzde 1.5 ve türevleri ile birlikte yüzde 3.5 seviyelerinde olduğunu belirtti. Dünya üzerinde bu rakamlara bakıldığında ülkemizde madencilik sektörünün yeteri kadar gelişmediği anlaşılıyor. Türkiye ekonomisinde 115 bin kişi doğrudan 750 bin kişi ise dolaylı olarak sektörde istihdam ediliyor.

Türkiye 13,9 milyar tona yakın mermer rezervine sahip. Başkan Kırçın, dünyanın en zengin mermer yataklarının da Alp kuşağında bulunduğunu belirtirken, Türkiye’nin jeolojik bakımdan da zengin kaynaklara sahip olduğunu söyledi. Başkan, “Özellikle, Afyon, Balıkesir, Bursa, Denizli, Bilecik, İzmir, Uşak, Eskişehir, Elazığ ve Burdur illerinde zengin yataklar bulunuyor. Türkiye, dünyanın en zengin mermer yataklarını içinde bulunduran Alp kuşağı içerisinde yer alıyor ve 5,1 milyar metre küp - 13,9 milyar tona yaklaşan mermer rezervine sahiptir. Bu değer, dünyada yaklaşık 15 milyar metre küp olarak hesaplanan dünya rezervlerinin yüzde 40'ına denk gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 650 adet renk ve dokuda mermer çeşidi vardır. Türkiye'de yıllık doğal taş üretimi 11,5 milyon ton civarında olurken işleme tesislerinin toplam plaka üretim kapasitesi 6,5 milyon metre kare civarındadır. Türk madencilik sektörünün 2023 yılı için 15 milyar USD ihracat hedefi bulunmaktadır. Bu hedefi hayata geçirebilmek Türk mermercilik sektörünün dünya piyasaları ile rekabet edebilmesi için özellikle ulaşım ve enerji gibi üretimi doğrudan etkileyen temel etkenlerin, devlet destek ve teşvikleri ile avantajlı hale getirilmesi gerekmektedir. Kamu tarafından sektörde yatırımın artmasının teşvik edilmesi, müteşebbislerin sektöre özendirilmesi, finansmana ulaşımın kolaylaşması sektörün ekonomik büyüklüğünün artmasına yardımcı olacaktır. Sektörde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları arttırılması sektörün rekabet gücünü yükseltecektir.” Şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER