Kamu alacaklılarına müjde!

Kamu alacakları için uygulanacak olan aylık gecikme zammı yüzde 2’den yüzde 1,6’ya düştü. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile varlık başında süre 6 ay uzatıldı.

Kamu alacaklılarına müjde!

Kamu alacaklılarına müjde!

Kamu alacakları için uygulanacak olan aylık gecikme zammı yüzde 2’den yüzde 1,6’ya düştü. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile varlık başında süre 6 ay uzatıldı.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, kamu alacaklarındaki gecikme faizi, yüzde 2'den yüzde 1.6'ya düşürüldü.

Yayımlanan kararda "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı karar ile varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı.

Varlık barışı;

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının varlıklarını kolayca ülkeye getirmelerine imkân tanıyan Varlık Barışı düzenlemesi ile yurt içine gelen varlıklara hiçbir vergi yükümlülüğü olmayacak. Önceleri yurt dışında bulunan para, tahvil, bono, hisse senedi, altın tarzında varlıklarını yurda getirecek olan şirket ya da gerçek kişilerden vergi alınmayacağına karar kılınmıştı. Varlık Barışı da buna imkân tanıyan bir düzenleme olarak biliniyor.

Varlık barışının kapsamı;

Döviz, Para, Altın, Sermaye Piyasası araçları (hisse senedi, tahvil vb.), Menkul Kıymet varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar (arsa, arazi, tapu kütüğüne kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyet kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler), şirketin ortaklarına olan borçları vergi barışı kapsamına girmektedir.

İrem Demir

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER